Svjedočanstva

Helena prije tretmana sa DURGA®SILVER šamponom

Helena prije tretmana sa DURGA®SILVER šamponom

Helena nakon 3 tjedna upotrebe DURGA®SILVER šampona

Barbara prije korištenja DURGA®SILVER šampona i DURGA Zelenog posipa

Barbara poslije 10 dana korištenja DURGA®SILVER šampona i DURGA Zelenog posipa

Barbara poslije 30 dana korištenja DURGA®SILVER šampona i DURGA Zelenog posipa